Opis inwestycji: 
Dostawa sprzętu i oprogramowania do wzorcowania aparatury kontrolno-
-pomiarowej pracującej w strefie zagrożonej wybuchem. W efekcie zrealizowanego zadania zrealizowano następujące założenia użytkownika:
– planowanie wzorcowania, tworzenie procedur wzorcowania,
– archiwizacja wyników wzorcowania, obliczenia błędów i niepewności,
– w razie potrzeby wydruk wyników wzorcowania w postaci świadectw wzorcowania w formie papierowej lub elektronicznej,
– wszystkie dane (wyniki wzorcowania, błędy) zapisywane w formie elektronicznej beż użycia notatek papierowych.

Zakres prac:
• dostawa sprzętu do wzorcowania (piecyk kalibracyjny, zadajnik pneumatyczny, kalibrator Beamex MC6-Ex)
• dostawa oprogramowania Beamex CMX do zarządzania wzorcowaniem – 2 licencje,
• szkolenie z podstaw wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej na bazie dostarczonego systemu.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2018
Klient/Inwestor Firma z branży gazowniczej