Opis inwestycji: 
Modernizacja stanowisk do wzorcowania urządzeń pneumatycznych (w wagonach metra). Celem modernizacji było wdrożenie systemu automatycznego
wzorcowania manometrów, presostatów i przetworników ciśnienia oraz archiwizacji wyników wzorcowania.

Zakres prac:
• dostawa sprzętu do wzorcowania – regulator i kalibrator POC8 z osprzętem firmy Beamex
• aktualizacja oprogramowania wewnętrznego
• instalacja modułów do komunikacji z regulatorem POC8
• dostawa oprogramowania CMX do zarządzania wzorcowaniem – 2 licencje
• szkolenie personelu.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2019
Klient/Inwestor Firma z branży transportowej