Opis inwestycji: 
Jednym z realizowanych przez Grupę Introl projektów dla Elektrowni Jaworzno jest umowa z Elektrobudową SA, na kompleksowe wykonanie instalacji słaboprądowych dla bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne przystosowanego do redukcji w przyszłości dwutlenku węgla. W trakcie realizacji prac zostały podpisane aneksy do umowy rozszerzające zakres prac.

Zakres prac:
Instalacje systemów:
• dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO)
• telewizji przemysłowej CCTV
• kontroli dostępu
• wykrywania i sygnalizacji pożaru
• sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi
• wykrywania wodoru.

 

Typ projektu Modernizacja w energetyce
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON