Opis inwestycji: 
Dwa realizowane bloki 5 i 6 – każdy o mocy brutto 900 MWe – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużywać będą ok. 4,1 miliona ton węgla. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto bloku ok. 46% i ograniczenie emisji, w tym emisji dwutlenku węgla o ok. 20% na jednostkę wyprodukowanej energii.
Umowa zawarta z Polimex Mostostal w maju 2016 roku. Podczas realizacji prac otrzymaliśmy także dodatkowe zlecenia na kolejne obszary realizacji. Realizacje prac zakończono podpisaniem protokołu w grudniu 2020 roku.

Zakres prac:
• projekt, dostawa, montaż, uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru
• utrzymanie ruchu wraz z niezbędnymi przeglądami, podręcznym sprzętem gaśniczym oraz znakami p.poż i częściami zamiennych
• szkolenie oraz udział w rozruchu.

 

Typ projektu Modernizacja w energetyce
Termin realizacji 2016-2020
Klient/Inwestor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Elektrownia Opole