Opis inwestycji:
Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie nowego układu kogeneracji o mocy ok. 1 MW wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy z generatora oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami technologicznymi, elektrycznymi i AKPiA

Zakres prac:
• projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie
• projekty wykonawcze,
• dostawa kontenera wyposażonego w silnik, generator i urządzenia pomocnicze
• montaż kontenera i instalacji wyprowadzenia ciepła oraz energii elektrycznej
• serwis, rozruch i szkolenie.

W branży budowlanej:
• fundamenty pod kontener
• adaptacja drogi dojazdowej do zabudowy kontenera
• konstrukcja mocującą komin do budynku kotłowni.

W branży technologicznej:
• dostawa kompletnego kontenera z silnikiem, generatorem urządzeniami pomocniczymi i orurowaniem
• dostawa i montaż w kotłowni pomp na układzie wody z odzysku ciepła
• montaż rurociągów ciepłowniczych pomiędzy wymiennikiem separacyjnym zabudowanym w kontenerze, a kolektorami w kotłowni
• montaż na w/w rurociągach układów pomiarowych
• zabudowa w kotłowni kolektorów zasilających i powrotnych
• zabudowa układu odprowadzenia spalin wraz z króćcami pomiarowymi
• montaż rurociągu doprowadzającego gaz do spalania wraz z układem pomiarowym (przepływomierz, metanomierz).

W branży elektrycznej i AKPiA:
• dostawa i montaż urządzeń elektrycznych aparatury obiektowej
• dostawa systemu automatyki zawierającego wszystkie urządzenia
• dostawa i montaż kabli zasilających, sterowniczych, sygnałowych, kabli światłowodowych oraz tras kablowych
• dostawa i montaż układy niezawodnego zasilania systemu sterowania i AKPiA
• szafy i skrzynki prefabrykowane
• oprogramowanie systemowe i aplikacje wizualizacji SCADA
• montaż szaf procesowych systemu
• wykonanie linii kablowej nN wyprowadzenia mocy z generatora agregatu prądotwórczego
• wykonanie linii światłowodowej dla potrzeb układu transmisji danych z i do układu sterowania agregatu prądotwórczego
• wykonanie układu pomiarowego energii elektrycznej pobranej dla potrzeb własnych agregatu prądotwórczego
• wykonanie i zabudowa rozdzielnicy zasilającej urządzenia dodatkowe dla potrzeb agregatu prądotwórczego (pompy obiegowe, zawory regulacyjne)
• wykonanie i zabudowa szafy sterowniczej i AKPiA dla potrzeb sterowania i AKPiA urządzeń dodatkowych agregatu prądotwórczego, pomiar ilości i wartości opałowej zużytego gazu, wyprodukowanej energii cieplnej oraz wykonanie powiązania z nadrzędnymi systemami sterowania i wizualizacji Zakładu ciepłowniczego.

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2017-2018
Klient/Inwestor Węglokoks Energia Sp. z o.o. w Katowicach