Opis inwestycji:Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie nowego układu kogeneracji o mocy 6,6 MWe wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy [...] Więcej →
Opis inwestycji:Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie nowego układu kogeneracji o mocy ok. 1 MW wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie nowego układu kogeneracji o mocy 5,5 MWe wrazz kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy z [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie  nowego układu kogeneracji o mocy 4 MWe wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja dotyczyła budowy źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”, z zastosowaniem trzech agregatów kogeneracyjnych firmy Caterpillar model G3516H [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedsięwzięcie objęło projekt, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń, budowę, uruchomienie i dwuletni serwis bloku kogeneracyjnego składającego się z czterech silników marki Rools-Royce, o mocy 7,4 MWel każdy. Blok [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja systemu ciepłowniczego, polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zastosowano silniki Rolls-Royce [...] Więcej →
Opis inwestycji: Połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła, tzw. kogeneracja (ang. Combined Heat and Power - CHP), znacząco zwiększa efektywność elektrowni, gdyż ciepło powstałe podczas produkcji energii jest wykorzystywane do [...] Więcej →
Opis inwestycji: Na mocy podpisanego z firma ECO Kutno Sp. z o.o. kontraktu, INTROL wybudował układ wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie, [...] Więcej →
Opis inwestycji: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA to lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w procesie produkcji ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych w trójgeneracji. W wyniku [...] Więcej →