Opis inwestycji: Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie  nowego układu kogeneracji o mocy 4 MWe wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy z generatora oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami technologicznymi, elektrycznymi i AKPiA Zakres prac: • projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę • projekty wykonawcze [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja dotyczyła budowy źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”, z zastosowaniem trzech agregatów kogeneracyjnych firmy Caterpillar model G3516H o łącznej mocy 6,0 MWe. Zakres prac: wykonanie projektu bazowego, wykonanie dokumentacji wykonawczej, w tym m.in. projektu budynku kotłowni gazowo-olejowej, projektu przebudowy elektrociepłowni, projektu zabezpieczenia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedsięwzięcie objęło projekt, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń, budowę, uruchomienie i dwuletni serwis bloku kogeneracyjnego składającego się z czterech silników marki Rools-Royce, o mocy 7,4 MWel każdy. Blok wyposażony jest w katalityczną instalację redukcji tlenków azotu. Energia elektryczna wyprowadzana jest z bloku do sieci 110 kV, natomiast ciepło zasila system centralnego ogrzewania miasta [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja systemu ciepłowniczego, polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zastosowano silniki Rolls-Royce o łącznej mocy 7,5 MWe. Zakres prac: budynek elektrociepłowni (konstrukcja, dach, obudowa budynku), instalacje wewnętrzne budynku, roboty wykończeniowe, dostawa i montaż silnika gazowego z generatorem, [...] Więcej →
Opis inwestycji: Połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła, tzw. kogeneracja (ang. Combined Heat and Power - CHP), znacząco zwiększa efektywność elektrowni, gdyż ciepło powstałe podczas produkcji energii jest wykorzystywane do ogrzewania otoczenia lub do innych procesów produkcyjnych. Klient zamierzał wykorzystać te energie do dostarczania gorącej wody do miejskiego systemu ciepłowniczego. Zakład znajduje się blisko ogrzewanych [...] Więcej →
Opis inwestycji: Na mocy podpisanego z firma ECO Kutno Sp. z o.o. kontraktu, INTROL wybudował układ wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie, w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres prac: • sporządzenie dokumentacji projektowej • uzyskanie pozwolenia na budowę • budowa budynku elektrociepłowni na terenie działki • dostawa, [...] Więcej →
Opis inwestycji: Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA to lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w procesie produkcji ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych w trójgeneracji. W wyniku podpisanej umowy, INTROL wykonał zabudowę dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 Mwe każdy, w systemie [...] Więcej →
Opis inwestycji: KWK "Borynia" to kopalnia węgla koksującego należąca do Grupy JSW SA. Złoże kopalni zajmuje obszar górniczy o powierzchni 17,4 km2, a zasoby operatywne szacuje się na 34,0 mln ton węgla gazowo-koksowego oraz energetycznego. Na zlecenie JSW INTROL zbudował układ kogeneracyjny zasilany paliwem gazowym wraz z wyposażeniem i dostosowaniem hali, w której stanął silnik, [...] Więcej →
Opis inwestycji: Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach to dostawca ciepła na terenie Górnego Śląska. W ramach ZEC'u istnieje 10 wydziałów, których łączna moc wynosi blisko 660 MW. W ramach kontraktu zawartego z ZEC SA w Katowicach INTROL wykonał kompleksowe roboty budowlane związane z budową budynku elektrociepłowni wyposażonej w dwa silniki gazowe typu Jenbacher z [...] Więcej →
Opis inwestycji: KZPP "Koniecpol" to producent płyt twardych i porowatych oraz systemów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Firma eksportowała swoje produkty do około trzydziestu krajów świata, jednocześnie inwestując w swoje zakłady dla zapewnienia im zgodności z ekologicznymi standardami. W ramach zleconego przez KZPP "Koniecpol" zadania INTROL zabudował turbogenerator przeciwprężny TR 320 połączony w tandem. Zakres prac: [...] Więcej →