Opis inwestycji: 
Nowo budowana fabryka zb branży Automotive. Wb ramach zadania dostarczono system oparty na sprzęcie i oprogramowaniu firmy Beamex do wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej. W efekcie zrealizowanego zadania zrealizowano następujące założenia użytkownika:
– planowanie wzorcowania, tworzenie procedur wzorcowania,
– archiwizacja wyników wzorcowania, obliczenia błędów i niepewności,
– w razie potrzeby wydruk wyników wzorcowania w postaci świadectw wzorcowania w formie papierowej lub elektronicznej,
– wszystkie dane (wyniki wzorcowania, błędy) zapisywane w formie elektronicznej bez użycia notatek papierowych.

Zakres prac:
• dostawa sprzętu do wzorcowania (kalibratory oraz piecyki kalibracyjne firmy Beamex)
• dostawa Oprogramowania CMX do zarządzania wzorcowaniem (wersja serwerowa) 5 licencji
• szkolenie po dostawie w kilku turach 2 lub 3 dniowych.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2019-2020
Klient/Inwestor Johnson Matthey Poland sp. z o.o. w Gliwicach