W dniu 8 listopada 2007 roku INTROL S.A., spółka dominująca wśród Grupy Kapitałowej INTROL, zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Debiut poprzedzony był złożeniem prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapisami na akcje dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Łączna suma przydzielonych walorów sięgnęła 7 mln, a koszt jednej akcji został ustalony na poziomie 11,5 zł. Uroczysty debiut miał miejsce w Sali Notowań GPW o godzinie 9:45.