W dniu 28 września 2007 roku Przewodniczący KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporządzony przez Spółkę Introl SA, w związku z ofertą publiczną akcji serii B i D Spółki Introl SA, oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, akcji serii D (oferującym jest Beskidzki Dom Maklerski).