Wygrany przetarg za 13 milionów złotych.
Spółka INTROL S.A. zwycięzcą przetargu na modernizację wielobranżową Pompowni II st. w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie.

W dniu 17 listopada br. Zarząd katowickiej Spółki otrzymał informację o rozstrzygnięciu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przetargu nieograniczonego na modernizację wielobranżową Pompowni II st. W Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Zwycięzcą zostało konsorcjum firm w składzie: INTROL S.A. z Katowic – w roli Lidera Konsorcjum oraz Budownictwo Wodno – Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. z Pszczyny.
Wartość wygranego przetargu wynosi 13.072.110,76 zł netto.
Uzasadnieniem wyboru było złożenie najkorzystniejszej oferty, przy spełnieniu warunków i wymagań zamawiającego, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.