Opis inwestycji:

WZK Victoria SA zleciły firmie z GRUPY INTROL wykonanie pierwszego etapu nowej estakady energetycznej. Inwestycja jest realizowana w ramach budowy nowej baterii koksowniczej.

Zakres prac:

• wykonanie projektu wykonawczego nowej estakady (w tym badania geologiczne)
• wykonanie prac ziemnych i budowlanych (palowanie i fundamenty)
• prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych
• prefabrykacja i montaż rurociągów gazu koksowniczego i technologicznych
• dostawa i zabudowa kabli energetycznych
• prace przełączeniowe rurociągów i kabli energetycznych

Typ projektu Budowa i konstrukcje
Termin realizacji 2012-2013
Klient/Inwestor Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze VICTORIA SA