Opis inwestycji:

KWK Jankowice jest jedną z kilku kopalń Kompani Węglowej SA. Przy rozbudowie kopalni i otwarciu nowych pokładów węgla zaistniała konieczność budowy pompowni głównej wód kopalnianych na poziomie -1050 m.

Zakres prac:

• wykonanie prac górniczych w pompowni
• wykonanie pompowni wraz z zabudową 3 pomp
• dostarczenie i zabudowa rozdzielni elektrycznej do zasilania pomp
• dostarczenie i zabudowa systemu AKPiA i sterowania wraz z systemem wizualizacji
• wykonanie dokumentacji powykonawczej
• próby odbiorowe i szkolenie załogi

Typ projektu Pompy
Termin realizacji 2011-2012
Klient/Inwestor Kompania Węglowa SA