Opis inwestycji:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o. w Gliwicach dostarcza wodę dla prawie 210 000 osób, łączna długość sieci wodociągowej wynosi 790 km a ilość wody dostarczona w roku 2011 wyniosła 10 885 000 m3. Woda dostarczana pochodzi głównie z ujęć wód podziemnych (studnie głębinowe), 51% wydobywanej wody poddawana jest procesowi uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody w Gliwicach Łabędach (obecnie pracuje stary ciąg technologiczny), pozostałe 49% wody nie wymaga uzdatniania i jest podawana bezpośrednio do sieci miejskiej.

Zakres prac:

Kompleksowy projekt wielobranżowy.
Dostawa i montaż kompletnej i automatycznej linii technologicznej na potrzeby procesu uzdatniania wody w tym główne układy:
• układ aeracji/napowietrzania
• układ pompowy 1 stopnia
• układ filtracji 1 stopnia
• komory kontaktowe
• układ filtracji 2 stopnia
• pompownia główna
• węzeł wytwarzania podchlorynu z soli kuchennej
• węzeł przygotowania powietrza, tlenu i azotu
• układu automatyki i sterowania
Ponadto uruchomienie instalacji oraz szkolenie personelu.

Typ projektu Stacje uzdatniania wody
Termin realizacji 2012-2014
Klient/Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach