Opis inwestycji: 
Modernizacja polegała na wymianie układu pompowego kondensatu, opartego o zbiornik kondensatu i pompy elektryczne, na kompaktowy agregat pompowy zasilany parą wodną o maksymalnej wydajności 17,4 t/h.
Dzięki zastosowaniu nowego agregatu klient uzyskał podniesienie wydajności układu pompowego o około 30%, znacznie zredukował ilość zajmowanego miejsca na instalacji oraz wyeliminował elektryczne pompy wirowe na rzecz pomp mechanicznych.

Zakres prac:
• dostawa i montaż agregatu Armstrong TEPT-412-OS-PN40RF-FH750 na ramie wsporczej
• dostawa i montaż kolektora zbiorczego kondensatu wraz z 18 sztukami przyłączy wlotowych kondensatu
• dostawa i montaż 3 pomp mechanicznych oraz niezbędnych elementów systemu (zespół dostarczenia pary motorycznej, zespół wyrównujący ciśnienie, elementy rur, zawory odcinające, filtry, zawory zwrotne, zawór bezpieczeństwa)
• uruchomienie systemu

 

Typ projektu Ochrona środowiska
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor Przetwórstwo mięsne