Opis inwestycji: 
Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie nowego układu kogeneracji o mocy 5,5 MWe wraz
z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy z generatora oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami
technologicznymi, elektrycznymi i AKPiA

Zakres prac:
• projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
• projekty wykonawcze
• budowę budynku dla układu kogeneracyjnego
• dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji oraz AKPiA
• instalację wyprowadzenia ciepła oraz energii elektrycznej
• rozruch i pomiary parametrów gwarantowanych
• szkolenie

W branży budowlanej:
• budowa pod klucz budynku elektrociepłowni wraz z pomieszczeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu

W branży technologicznej:
• montaż silników gazowych z generatorami (2 × 2,76 MWe)
• instalacja wyprowadzenia ciepła z silnika wraz z podłączeniem
• instalacja odzysku ciepła ze spalin
• instalacja chłodzenia silnika wraz montażem i podłączeniem chłodnicy awaryjnej
• instalacja chłodzenia niskotemperaturowego wraz z montażem i podłączeniem chłodnicy roboczej
• instalacja wentylacji
• instalacja układu spalinowego wraz z tłumikiem, klapami bypassu, kominem
• instalacja olejowa i gazowa

W branży elektrycznej:
• rozdzielnia 6 kV dla potrzeb wyprowadzenia mocy z generatorów
• 2 transformatory blokowe 6 kV/15 kV o mocy 3500 kVA każdy
• rozdzielnia 15 kV dla potrzeb wyprowadzenia mocy z generatorów do GPZ
• linia kablowa wyprowadzenia mocy (ok. 1600 m)
• instalacja zasilania potrzeb własnych układu kogeneracyjnego wraz z transformatorem potrzeb własnych 630 kVA
• rozdzielnia 0,4 kV potrzeb własnych
• trasy kablowe 6 kV, 15kV i 0,4 kV
• instalacja oświetlenia i gniazd
• instalacja niskoprądowa – CCTV i kontrola dostępu
• okablowanie zasilająco-sterujące

W branży instalacji AKPiA:
• system sterowania i wizualizacji układu kogeneracyjnego,
• dostawa, montaż i uruchomienie układów pomiarowych

 

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor ECO Kogeneracja Sp z o.o. w Opolu