Opis inwestycji: 
Inwestor szukał rozwiązań pomiarowych pozwalających na kontrolę barwy półproduktów rafineryjnych. Po analizie potrzeb i warunków aplikacyjnych zaproponowano układy pomiarowe oparte o fotometryczne analizatory barwy w wersji iskrobezpiecznej (do pracy w strefie zagrożenia wybuchem) i wysokotemperaturowej (do 230°C).

Zakres prac:
• wizja lokalna i analiza warunków aplikacyjnych
• wykonanie i instalacja układów w ogrzewanych szafkach
• dostawa urządzeń
• uruchomienie układów.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2018
Klient/Inwestor Zakład z branży petrochemicznej