Opis inwestycji: 
Inwestor chciał zabezpieczyć personel zakładu przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. Realizacja inwestycji została poprzedzona testami funkcjonalnymi w celu oceny przydatności i doprecyzowania wymagań. Zaproponowano zastosowanie termowizyjnego systemu stacjonarnego LAND Ametek vIRalert 3. Zastosowane układy pomiarowe w sposób zdalny dokonują pomiaru temperatury ciała ludzkiego i automatycznie wykrywają osoby o podwyższonej temperaturze mogącej wskazywać na stan infekcyjny.

Zakres prac:
• ustalenie koncepcji technicznej
• dostawa urządzeń i osprzętu
• montaż i uruchomienie
• szkolenie obsługi.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor Firma z branży cukrowniczej