Opis inwestycji: 
W zakładzie klienta istniała potrzeba kontroli wilgotności mieszanin węglowych i koksowniczych i antracytu. Warunki jakie panowały na instalacji wymagały zastosowania urządzeń bezkontaktowych, odpornych na silne zapylenie. Po analizie i testach zainstalowano 5 sztuk analizatorów bezkontaktowych (pomiar bliskiej podczerwieni) NIR-6700 firmy Sensortech.
Analizatory zostały zainstalowane nad taśmociągiem transportującym mieszaniny węglowe i koksownicze. Dzięki podłączeniu stałego przedmuchu powietrza przystosowano układy pomiarowe do pracy w warunkach dużego zapylenia.

Zakres prac:
• testy urządzenia
• wyznaczenie ilości punktów pomiarowych
• dostawa urządzeń
• uruchomienie
• kalibracja w warunkach procesowych

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2019
Klient/Inwestor Zakład z branży metalurgicznej