Opis inwestycji: 
W jednym z zakładów papierniczych wymagania procesu zakładały kontrolę stężenia i gęstości ługu gęstego i ługu zielonego. Po analizie wymagań i warunków prowadzenia pomiarów zainstalowano w zakładzie refraktometry procesowe do pomiaru stężenia ługu gęstego oraz pomiaru gęstości ługu zielonego na 2 rurociągach. Dostarczono łącznie 3 refraktometry firmy VAISALA wraz z układami automatycznego mycia i zaworami umożliwiającymi wyjmowanie czujników podczas pracy instalacji „na ruchu”.

Zakres prac:
• wizja lokalna i analiza warunków i wymagań aplikacyjnych
• przygotowanie oferty
• dostawa urządzeń, montaż
• uruchomienie i pomiary kontrolne
• kalibracja i optymalizacja układów automatycznego mycia.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor Zakład z branży papierniczej