Opis inwestycji:

KWK Budryk jest jedną z kilku kopalń JSW SA. Przy rozbudowie kopalni i otwarciu nowych pokładów węgla, zaistniała konieczność budowy pompowni głównej wód kopalnianych na poziomie -1050 m.

Zakres prac:
Prace w branży mechanicznej:
• zabudowa 4 szt. zestawów pompowych z pompami OW-200/7 i silnikami 6 kV 630 kW
• dostawa i zabudowa 4 szt. kolektorów ssących
• wykonanie 2 rurociągów zbiorczo-tłocznych DN 250
• dostawa i zabudowa zespołów zasuw z napędem elektrycznym oraz mechanicznym
• dostawa i zabudowa przepływomierzy na rurociągach tłocznych do szybu I i III
• dostawa i zabudowa pompy przenośnej do wypompowywania wody ze studzienek
• dostawa i zabudowa przejezdnego wciągnika z napędem pneumatycznym
• dostawa i zabudowa kołowrotu do przemieszczania jednostek transportowych
• wykonanie dźwiękoszczelnej kabiny obsługi
• wykonanie tam bezpieczeństwa oraz zamknięć kratowych z drzwiami
• wykonanie rurociągów ppoż. i sprężonego powietrza

Prace w branży elektrycznej:
• wykonanie zasilania i sterowania lokalnego dla czterech zestawów pompowych
• wykonanie układów sterowania, sygnalizacji i wizualizacji pracy dla pompowni
• wykonanie instalacji suszenia silników
• wykonanie instalacji oświetleniowych
• wykonanie dokumentacji podstawowej pompowni głównego odwadniania oraz rozdzielni zasilającej 6 kV

Prace w branży górniczej:
• wykonanie układów podporowych i kompletu fundamentów
• dostawa i zabudowa torowiska
• wykonanie wylewki spągu pompowni warstwą betonu
• wykonanie wylewki spągu, otorketowanie ociosów i stropu pompowni
• wykonanie zabezpieczających tam wentylacyjnych oraz bezpieczeństwa

Typ projektu Pompy
Termin realizacji 2010-2011
Kwota realizacji 600 000 EURO
Klient/Inwestor Jastrzębska Spółka Węglowa SA