Opis inwestycji:

KWK Borynia jest jedną z kilku kopalń należących do JSW SA. Z uwagi na konieczność dostosowania stacji odmetanowania do zwiększonej ilości pozyskanego metanu i dostosowania jego parametrów do aktualnego zapotrzebowania, INTROL zmodernizował stację zgodnie z zaplanowanym zakresem prac.

Zakres prac:
• wykonanie dokumentacji technicznej
• demontaż urzadzen i instalacji
• dostawa urządzeń, armatury i materiałów
• zabudowa 3 sztuk agregatów sprężarkowych (dmuchaw) służących do pozyskania metanu ze złoża
• przebudowa części ssącej obiegu technologicznego
• wymiana armatury wykonawczej, regulacyjnej, odwadniającej, aparatury pomiarowej i zabezpieczającej
• wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń stacji odmetanowania
• wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA
• wykonanie prac budowlanych w tym przebudowa stacji odmetanowania
• opracowanie projektu oraz wykonanie połączenia między rurociągiem DN 200 i DN 250 oraz wykonanie
układu pomiarowego przesyłu gazu na rurociągu DN 250
• próby i odbiory

Typ projektu Oczyszczanie powietrza
Termin realizacji 2009-2010
Kwota realizacji N/A
Klient/Inwestor Jastrzębska Spółka Węglowa SA