Opis inwestycji: 
Zadanie dotyczyło rozbudowy istniejącego budynku filtrów pośpiesznych o nową instalację przygotowania i dozowania pylistego węgla aktywnego do 16-stu filtrów pospiesznych otwartych. Rozwiązanie technologiczne zostało opracowane na podstawie przeprowadzonych na obiekcie badań pilotowych. Celem inwestycji było polepszenie jakości wody podawanej do odbiorców. Cała instalacja pracuje w pełnej automatyce.

Zakres prac:
• roboty budowlane – budowa hali technologicznej i dróg dojazdowych
• budowa układu technologicznego do przygotowania i dozowania pylistego węgla aktywnego do 16-stu filtrów pospiesznych
• wykonanie instalacji wewnętrznych w pomieszczeniu dozowania pylistego węgla aktywnego – wod-kan, co., wentylacja
• wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA
• przeprowadzenie rozruchu instalacji i przekazanie do eksploatacji.

 

Typ projektu Ochrona środowiska
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor GPW S.A Katowice