Opis inwestycji: 
Spółka Grupy Introl podpisała z fi rmą Saller Josef Gewerbebau umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej w obiekcie Galeria Handlowa Schluter Hallen Freising pod Monachium. Prace rozpoczęte w połowie stycznia 2018 roku zostały zakończone we wrześniu 2019 roku.

Zakres prac:
• pełny projekt systemów
• wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
– dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie RGnn, rozdzielnic nn, UPS-ów, opraw oświetleniowych, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, tras kablowych,
– WLZ-tów, osprzętu elektroinstalacyjnego
• prace koordynacyjno-projektowe
• bieżąca konserwacja oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy.

 

Typ projektu Inteligentne budynki
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor Galeria Handlowa SCHLUTER HALLEN FREISING – Niemcy