Opis inwestycji: 
Nowa instalacja neutralizacji o zdolności sorbcyjnej 520 kg chloru w pełni zabezpiecza obiekt i środowisko przed skutkami awarii. Jest to już kolejna realizacja Grupy Introl w zakresie modernizacji chlorowni w tym w m.in. budowę nowych instalacji neutralizacji chloru. W ramach modernizacji chlorowni rozbudowano również instalacje wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru ClO2.

Zakres prac:
• wykonanie projektu wykonawczego i budowlanego
• dostawę i montaż suchego skrubera do neutralizacji chloru wraz z instalacjami towarzyszącymi
• dostawę i montaż urządzeń kontrolnych i pomiarowych, instalację wentylacji awaryjnej i mechanicznej chlorowni
• wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA
• wykonanie prac budowlanych
• uruchomienia.

 

Typ projektu Ochrona środowiska
Termin realizacji 2018-2019
Klient/Inwestor Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.