Opis inwestycji:

Przedsięwzięcie objęło projekt, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń, budowę, uruchomienie i dwuletni serwis bloku kogeneracyjnego składającego się z czterech silników marki Rools-Royce, o mocy 7,4 MWel każdy. Blok wyposażony jest w katalityczną instalację redukcji tlenków azotu. Energia elektryczna wyprowadzana jest z bloku do sieci 110 kV, natomiast ciepło zasila system centralnego ogrzewania miasta Rzeszowa. W momencie oddania bloku do eksploatacji jest on najwięszym w Polsce blokiem kogeneracyjnym opartym o silniki gazowe – tłokowe.

Zakres prac:

• kompletny projekt we wszystkich branżach wraz z pozwoleniami
• prace budowlane
• dostawa, uruchomienie i serwis czterech agregatów kogeneracyjnych
• montaż instalacji pomocniczych (wymiennikownie, pompownie, chłodnie, redukcja tlenków azotu, itp.)
• budowa instalacji i elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji 110 kV
• wykonanie systemu SCADA oraz jego integracja z istniejącym w zakładzie DCS.

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2013-2014
Kwota realizacji 87,4 mln PLN
Klient/Inwestor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA