Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 28 czerwca 2018 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy, że 27 kwietnia 2018 roku opublikowaliśmy skonsolidowany raport roczny Grupy INTROL za 2017 rok. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami raportu: Raport roczny za 2017 rok.

Więcej →

Z satysfakcją informujemy o przyznaniu INTROL S.A. tytułu “Perły Polskiej Gospodarki”. Tytuł ten przyznany został nam w ramach rankingu organizowanego przez redakcję magazynu “Polish Market” oraz SGH w Warszawie. Nasza spółka została wyróżniona za konsekwentną realizację polityki i strategii oraz pozycję lidera wśród najbardziej efektywnych i dynamicznych przedsiębiorstw w Polsce.  Ta kolejna nagroda jest dla […]

Więcej →

Introl-Energomontaż Sp. z o.o. dostarczy wyposażenie do centrum utylizacji odpadów dla miasta Astana. Umowa na realizację zadania„Wyposażenie centrum utylizacji odpadów dla miasta Astana, Republika Kazachstanu” została podpisana 16 listopada 2017 roku przez konsorcjum firm. Spółka Grupy INTROL jest Liderem Konsorcjum. Więcej informacji o podpisanej umowie: Raporty Bieżące 2017  

Więcej →

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 22 czerwca 2017 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy o opublikowaniu skonsolidowanego raportu rocznego Grupy INTROL za 2016 rok. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami raportu: Raport roczny 2016  

Więcej →
Z satysfakcją informujemy, że nasza nowa strona internetowa została zakwalifikowana do 2. etapu dziesiątej już edycji Konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej - ZŁOTA STRONA EMITENTA X. W 1. etapie Konkursu organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, oceniono strony internetowe 889 spółek giełdowych, których akcje były notowane w dniu 31 sierpnia 2016 roku na GPW. [...] Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 23 marca 2017 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. odbędzie się 19 grudnia 2016 r. Wszelkie istotne informacje, w tym porządek obrad, projekty uchwał, formularze i pozostałe dokumenty można znaleźć na łamach naszego serwisu internetowego: https://www.introlsa.pl/zwolanie-wza/

Więcej →

Informujemy o opublikowaniu skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy INTROL za I półrocze 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami raportu Raporty okresowe

Więcej →