Opis inwestycji:

Katowicki Holding Węglowy we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach w ramach prac badawczych realizuje przedsięwzięcie związane z budową doświadczalnej instalacji podziemnego zgazowania węgla na terenie KWK Wieczorek – szyb Wschodni. W ramach prac zrealizowanych przez I4T wykonano infrastrukturę naziemną związaną z obróbką gazu po zgazowaniu węgla z podziemnego georeaktora. Gaz syntezowy kolejno jest oczyszczany, schładzany, odwadniany, odsiarczony oraz są z niego odprowadzane kondensujące smoły. Po obróbce trafia w zależności od potrzeb do pochodni lub do turbiny silnika napędzanej syngazem. Podczas pracy instalacji zabudowana aparatura badawczo-pomiarowa rejestruje wszystkie najważniejsze parametry i zapisuje dane, które mają posłużyć jako baza naukowa dla budowy znacznie większej instalacji tego typu na skalę przemysłową.

Zakres prac:
• Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i technologicznego
• Dostawa i montaż:
• urządzeń odpylających
• układu chłodzenia gazów
• układu oczyszczania i absorbcji
• układu automatyki i sterowania
• Uruchomienie instalacji, uczestnictwo w procesie zgazowania.

Typ projektu Oczyszczalnie gazów
Termin realizacji 2013-2014
Klient/Inwestor Główny Instytut Górnictwa