Opis inwestycji:

ZACHEM jest jednym z największych zakładów chemicznych w Polsce. Podstawowym produktem firmy jest toluenodiizocyjanian (TDI), szczególnie toksyczny gaz wykorzystywany w przemyśle przez firmy produkujące pianki poliuretanowe. Proces produkcji wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności kontroli wycieków wykorzystywanych w procesie gazów.
Inżynierowie INTROL zaprojektowali i wdrożyli zaawansowane systemy detekcji gazu dla szerokiej gamy substancji. Łącznie w ZACHEM Bydgoszcz opomiarowano systemami gazometrycznymi 95% wszystkich wydziałów (TDI, EPI, tlenek węgla, chlor, wodór).

Zakres prac:
• montaż detektorów gazów
• fosgen (COCL2) – 102 sztuki
• chlorowodór (HCl) – 5 sztuk
• amoniak (NH3) – 24 sztuki
• dichlorobenzen (DCB) – 16 sztuk
• toluenodiizocyjanian (TDI) – 12 sztuk
• tlenek wegla (CO) – 50 sztuk
• propen (C3H6) – 29 sztuk 3 6
• chlor (Cl2) – 37 sztuk 2
• dichloropropen (DCP) – 5 sztuk
• kwas octowy (C2H4O2) – 3 sztuki
• dostarczenie centrali z rozproszonym systemem sterowania
• SCADA
• integracja z istniejącymi systemami bezpieczeństwa
• CCTV do monitorowania bezpieczeństwa w Kompleksie Monomerów

Typ projektu Monitoring
Termin realizacji 2008-2012
Klient/Inwestor Zachem SA