Opis inwestycji:

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii to jedna z kluczowych inwestycji w Poznaniu. Centrum jest projektem inwestycyjnym całego środowiska naukowego miasta Poznania, zaplanowanym jako miejsce badań interdyscyplinarnych.
W ramach podpisanej umowy, GRUPA INTROL realizuje dwuetapowo zadania związane z instalacjami elektrycznymi w budynkach naukowo-badawczych, pełniących funkcje naukowe, dydaktyczne i laboratoryjne (cleanroomy).

Zakres prac:

Wewnętrzne instalacje elektryczne

 • system okablowania (trasy kablowe, okablowanie w zakresie nn i SN)
 • oświetlenie wewnętrzne
 • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • gniazda zasilające i wyposażenie elektryczne
 • rozdzielnice elektryczne nn oraz mosty szynowe
 • stacje transformatorowe nn
 • wewnętrzne linie zasilające

Zewnętrzne instalacje elektryczne

 • oświetlenie zewnętrzne,
 • rozdzielnia elektryczna SN
 • stacje transformatorowe SN
 • agregaty prądotwórcze i UPS
 • instalacje uziemienia, systemy ochrony odgromowej i wyrównania potencjałów
Typ projektu Inteligentne budynki
Termin realizacji 2012-2013
Kwota realizacji 3 500 000 USD
Klient/Inwestor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu