Opis inwestycji:

Spółka Energetyczna “Jastrzębie” SA to lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w procesie produkcji ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych w trójgeneracji.
W wyniku podpisanej umowy, INTROL wykonał zabudowę dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 Mwe każdy, w systemie “pod klucz” wraz ze świadczeniem usług serwisowych w SEJ SA (EC Moszczenica i Pniówek).

Zakres prac:

• prace projektowe
• prace w branży instalacyjnej (dostawa i montaż armatury oraz rurociągów technologicznych)
• prace w branży elektrycznej (rozdzielnia potrzeb własnych oraz wyprowadzenie mocy)
• AKPiA (sterowanie i wizualizacja)
• dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
• dostawa i montaż instalacji i urządzeń pomocniczych
• rozruch agregatu i urządzeń pomocniczych
• optymalizacja pracy agregatu
• szkolenie obsługi

Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2010-2012
Klient/Inwestor Spółka Energetyczna “Jastrzębie” SA