Opis inwestycji:

Euro-Centrum Park Naukowo Technologiczny koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką. Swoje cele realizuje poprzez zróżnicowane działania: oferując laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii.
Dodatkowo Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych, bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki. W ramach prac realizowanych dla Parku, jedna ze spółek GRUPY INTROL zaprojektowała i dostarczyła szereg instalacji wewnętrznych oraz oświetlenia terenu.

Zakres prac:

• dokumentacja techniczna i projektowa
• telewizja przemysłowa CCTV
• okablowanie strukturalne
• SAP
• system sygnalizacji włamań i napadu
• instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
• instalacje wentylacji i klimatyzacji
• instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wody lodowej
• AKPiA i wentylacja
• instalacje wod-kan
• BMS
• sterowanie systemami oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania z poziomu stacji operatorskiej

Typ projektu Inteligentne budynki
Termin realizacji 2006-2007
Klient/Inwestor Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM Sp. z o.o.