Opis inwestycji:

INTROL w ramach poprawy bezpieczeństwa pracy na instalacji nawęglania poprzez monitorowanie stanu napełniania zasobników przykotłowych, zrealizował system opomiarowania 14 zasobników kotłów pyłowych OP-230 K1 – K4 w Oddziale Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Elektrociepłownia ECII.
Zrealizowany system monitorowania wypełnienia paliwa w scieżce do wylotu z zasobników przyczynia się do ograniczania przedostawania się gorącego powietrza z młynów do zasobników, a tym samym zdecydowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy instalacji nawęglania.

Zakres prac:

• projekt monitoringu wypełnienia zasobników węglowych
• dostawa 14 sond radarowych Vegapuls 68
• zabudowa sond nad zasobnikami do węgla, ich kalibracja i uruchomienie
• dostawa i zabudowa 14 sygnalizatorów optycznych
• dostawa i zabudowa 3 sygnalizatorów akustycznych
• niezbędne prace montażowo-instalacyjne
• zabudowa szafki sterującej z panelem dotykowym w pomieszczeniu galerii nawęglania
• system transmisji i wizualizacji stanu wypełnienia zasobników węglowych w nastawni nawęglania
• system transmisji i wizualizacji stanu wypełnienia zasobników węglowych na blokach
poszczególnych kotłów
• opracowanie Instrukcji Eksploatacji Instalacji Monitoringu Poziomu w Zasobnikach

Typ projektu Monitoring
Termin realizacji 2011
Klient/Inwestor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA