Opis inwestycji:

Oczyszczalna ścieków w Białymstoku to zakład należący do Wodociągów Białostockich, który od 1994 roku funkcjonuje jako istotny element programu Zielonych Płuc Polski. Procesy oczyszczania ścieków – oparte o konwencjonalną metodę osadu czynnego – są realizowane z podziałem na trzy węzły technologiczne: mechaniczny, biologiczny, przeróbki osadów.
INTROL, w ramach kontraktu uczestniczył w modernizacji systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego.

Zakres prac:

• wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej instalacji elektrycznej i AKPiA dla dwóch agregatów prądotwórczych
• wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla dwóch agregatów pradotwórczych
• wykonanie kompletnej dokumentacji suszarni osadów
• wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla suszarni osadów
• wykonanie zasilania w energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków

Typ projektu Oczyszczalnia ścieków
Termin realizacji 2007
Klient/Inwestor Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.