Opis inwestycji: 
Na zlecenie czeskiego biura projektowego opracowaliśmy koncepcje i wykonaliśmy układy pomiaru przepływu gazów na rurociągach zrzutowych do flar. Przepływomierze dostarczone w tej aplikacji charakteryzowały się dwupunktowym uśredniającym pomiarem, ze względu na dużą średnicę
rurociągu (DN1000).
Przez rurociągi płyną różne mieszaniny gazów, dlatego każdy z przepływomierzy posiada 3-5 kalibracji, w zależności od punktu pomiaru. Dodatkowo, z uwagi na szeroki zakres przepływu, zastosowano zaskresowość 1000:1

Zakres prac:
• opracowanie koncepcji układu wraz z biurem projektowym
• wykonanie obliczeń przepływu oraz wytrzymałościowych oferowanych urządzeń
• dostawa, montaż i uruchomienie masowych przepływomierzy termicznych ST102A.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2020
Klient/Inwestor Firma projektowa/realizacyjna