Opis inwestycji: 
Klient potrzebował opomiarować rurociągi przesyłu pary wodnej, wody i glikolu. Zaproponowano 3 różne metody pomiarowe. Przepływomierze ultradźwiękowe dostarczone w tej aplikacji charakteryzowały się bezinwazyjnością (nie ingerowały w rurociąg). Przepływomierze wirowe charakteryzowały się dużą niezawodnością.
Klient zdecydował się optymalizować procesy chłodzenia i przesyłu ciepła, dlatego też opomiarowane zostały główne magistrale w kluczowych węzłach. Układ składał się z przepływomierza oraz licznika ciepła/chłodu, a zebrane informacje były przesyłane do jednostek nadrzędnych.

Zakres prac:
• wizja lokalna i analiza warunków i wymagań aplikacyjnych – testy obiektowe
• dostawa, montaż 10 przepływomierzy ultradźwiękowych bezinwazyjnych, 5 wirowych oraz 17 liczników ciepła
• uruchomienie układów
• opracowanie i dostarczenie wymaganej dokumentacji.

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Termin realizacji 2019
Klient/Inwestor Zakład z branży spożywczej