Opis inwestycji: 
Pomiar temperatury w silosie z wysuszonym osadem na terenie oczyszczalni ścieków. Materiał gromadzony w silosie posiada tendencję do samopodgrzewania, występuje ryzyko samozapłonu. Konieczny jest pomiar temperatury w całym przekroju silosu oraz przekazywanie informacji do dyspozytora. Po dostarczeniu elementów i uruchomieniu systemu temperatura w silosie jest pod ścisłą kontrolą.

Zakres prac:
• dostawa 4 lin pomiarowych o długości 10 m każda z 10 czujnikami temperatury oraz zespołem urządzeń komunikacyjnych z protokołem MODBUS TCP IP
• zaprogramowanie systemu pomiarowego
• wprowadzenie mierzonych wartości do systemu pomiarowego

 

Typ projektu Pomiary w przemyśle
Ochrona środowiska
Termin realizacji 2019
Klient/Inwestor Oczyszczalnia ścieków