Opis inwestycji:

KWK Ziemowit należy do Kompanii Węglowej SA. Podczas rozbudowy kopalni zaistniała konieczność budowy nowej pompowni na poziomie -650m. Była to priorytetowa inwestycja ze względu na konieczność ciągłego odwadniania kopalni i utrzymania wydobycia węgla kamiennego.

Zakres prac:

• wykonanie prac górniczych w pompowni
• wykonanie pompowni wraz z zabudową 3 pomp w tym jednej sterowanej płynnie za pomocą falownika
• budowa rurociągu DN 315 mm z laminatów poliestrowoszklanych o długości 2500m
• dostarczenie i zabudowa rozdzielni elektrycznej do zasilania pomp wraz z falownikiem
• dostarczenie i zabudowa systemu AKPiA i sterowania wraz z systemem wizualizacji
• wykonanie dokumentacji powykonawczej
• próby odbiorowe i szkolenie załogi

Typ projektu Pompy
Termin realizacji 2004-2005
Klient/Inwestor Kompania Węglowa SA