Informujemy, iż w dniu 19 sierpnia br. Zarząd INTROL S.A. powziął wiadomość o rozstrzygnięciu przez Spółkę Energetyczną JASTRZĘBIE S.A. przetargu nieograniczonego w temacie: „Zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie „pod klucz”, wraz ze świadczeniem usług serwisowych”. Najkorzystniejsza okazała się oferta naszej Spółki.

Wartość wygranego przetargu wynosi 33 938 800,00 zł netto (41 405 336,00 zł brutto)

INTROL S.A. posiada duże doświadczenie w realizowaniu kontraktów dot. ww. agregatów prądotwórczych. Podobne zlecenia realizowaliśmy m.in na KWK Borynia w Jastrzębiu Zdroju, KWK “Wesoła” w Mysłowicach i oczyszczalni “Warta” w Częstochowie.