Opis inwestycji:

Procesy opróżniania i napełniania pneumatycznego w cementowniach zwykle wystepują jednocześnie, dlatego też konieczne jest zapewnienie ciągłych pomiarów poziomu w ekstremalnie zapylonym środowisku.
Z uwagi na pomijalne małe tłumienie fali elektromagnetycznej, zdecydowano się na zainstalowanie sond radarowych VEGAPULS 68 przeznaczonych specjalnie do pomiaru materiałów sypkich. Zakres zastosowań sond był bardzo szeroki: monitorowanie zsypów za młynami młotkowymi surowca, pomiar wysokości pryzmy w magazynie surowca, pomiar w silosach homogenizacyjnych oraz zapasowych, pomiar na kilkunastu silosach z cementem oraz innych zbiornikach technologicznych np.: zbiorniku CKD, silosach klinkieru. Sondy radarowe Vegapuls 68 stały się standardowym układem pomiarowym w cementowni.

Zakres prac:
• dostawa, montaż i uruchomienie czujników w zbiornikach na niemal wszystkich etapach procesu
wytwórczego (około 70 sztuk radarowych sond poziomu) tj:
• ochrona przed przepełnieniem na przesypach
• monitorowanie wysokości pryzmy w magazynie surowca
• pomiaru poziomu w silosach homogenizacyjnych oraz zapasowych (wysokość 20 m)
• pomiary poziomu w silosach na surowce (wysokość 21 m)
• pomiar poziomu w zbiornikach wapna (wysokość 21 m)
• pomiary poziomu w silosach klinkieru (wysokość 52m, pojemności 130 000 ton i 80 000 ton)
• pomiar poziomu w silosach cementu (wysokość 27 m)
• integracja z istniejącym systemem SCADA
• przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania PACTWARE
• obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Typ projektu Monitoring
Termin realizacji 2009-2012
Kwota realizacji 200 000 USD
Klient/Inwestor Lafarge Poland