Zakres prac:

W branży budowlanej :

 • wykonanie fundamentów pod zabudowę filtrów odpylających dla sześciu kotłów:
 • wykonanie fundamentów pod zabudowę wentylatorów spalin dla powyższych kotłów.
 • wykonanie fundamentów dla konstrukcji wsporczych kanałów spalin.

W branży technologicznej:

 • montaż konstrukcji wsporczych pod nowe układy odpylania kotłów.
 • wykonanie kanałów spalin od wylotu z kotłów poprzez urządzenia odpylające, do zbiorczego kanału spalin prowadzącego do komina.
 • zabudowa odpylaczy wstępnych na istniejących kanałach spalin w pobliżu wylotów z kotłów.
 • montaż instalacji odpylania spalin dla sześciu kotłów
 • montaż baypasów,
 • montaż przepustnic,
 • montaż kanałów spalin od filtrów do wentylatorów wyciągowych,
 • montaż wentylatorów wyciągowych  o wydajności:  26300 m3/h dla kotła WLM-5, 12045 m3/h dla kotła WR2,5, 12045m3/h dla kotła WR2,5, 30370 m3/h dla kotła SR10, 73785 m3/h dla kotła WRp-23,
 • montaż kanałów spalin od wentylatorów do kanału zbiorczego spalin,
 • wykonanie izolacji z płaszczem,
 • montaż układu odbioru pyłów z filtrów,
 • zabudowa sprężarki powietrza dla sterowania zaworami przy filtrze,
 • wykonanie kolektora powietrza sprężonego.

W branży elektrycznej i AKPiA:

 • montaż instalacji elektrycznych  i AKPiA w obrębie układów odpylania.
 • wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory, sprężarki, przepustnice,
 • wykonanie układu sterowania, dostawa szaf sterowniczych,
 • przeniesienie istniejących przewodów elektrycznych niskiego napięcia.

 

Typ projektu Spaliny
Termin realizacji 2015-2016
Klient/Inwestor BOLTECH Sp. z o.o.