Opis inwestycji:

Modernizacja systemu ciepłowniczego, polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zastosowano silniki Rolls-Royce o łącznej mocy 7,5 MWe.

Zakres prac:

 • budynek elektrociepłowni (konstrukcja, dach, obudowa budynku),
 • instalacje wewnętrzne budynku,
 • roboty wykończeniowe,
 • dostawa i montaż silnika gazowego z generatorem,
 •  instalacja odzysku ciepła,
 • instalacja elektryczna i AKPiA,
 •  instalacja wizualizacji i sterowania,
 • modernizacja rozdzielni 15kV,
 • komin,
 • wentylacja nawiewna i wyciągowa,
 • rozruch technologiczny.
Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2012-2014
Kwota realizacji 15 mln PLN
Klient/Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Leszno