Opis inwestycji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest jedną z sześciu spółek wchodzących w skład największej firmy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej.
Zespół Elektrownia Dolna Odra (ZEDO) w Gryfinie (Szczecin) jest jedną z gałęzi PGE. Elektrownia ma osiem bloków o łącznej mocy 1 547 MW (energia elektryczna) i 64,4 MW (energia cieplna). W 2007 roku, ZEDO rozpoczęła proces budowy największego kotła na biomasę w Polsce. W ramach zleconych przez PGE prac, INTROL wykonał instalację do neutralizacji wody nadosadowej. Instalacja ma za zadanie zmniejszyć wartosc pH wody z poziomu nawet 12 do pH na poziomie 8.
Neutralizacja przebiega przy użyciu 36% kwasu solnego, proces regulowany jest na bieżąco przy jego pełnej automatyzacji.

Zakres prac:

• projekt wielobranżowy
• dostawa i montaż układu doprowadzenia wody nadosadowej do instalacji
• dostawa i montaż układu dozowania kwasu
• dostawa i montaż układu mieszania i neutralizacji
• dostawa i montaż układu automatyki i sterowania
• uruchomienie instalacji oraz szkolenie personelu

Typ projektu Automatyzacja
Termin realizacji 2011
Klient/Inwestor PPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra