Opis inwestycji:

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. to spółka z udziałem miasta zaopatrująca w wodę mieszkanców miasta Świdnica. Głównym jej zadaniem jest dostarczanie wody pitnej dla mieszkanców oraz odbiór ścieków zarówno gospodarczych jak i przemysłowych. Na zlecenie Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, INTROL zrealizował kontrakt na budowę Zakładu Uzdatniania Wody o wydajności 10 000 m3, o wysokich parametrach jakościowych.

Zakres prac:

• prace budowlano – montażowe (budynek technologiczny, obiekty inżynierskie):
• napowietrzanie otwarte (wieże napowietrzające),
• komora reakcji, instalacja korekty pH
• filtry otwarte
• dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 1 500 m3 każdy
• instalacja do dezynfekcji wody
• instalacja do odprowadzania popłuczyn
• urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, automatyki, sterowania, ogrzewanie i wentylacja
• dyspozytornia i zaplecze socjalne dla obsługi
• włączenia do istniejących sieci wodociągowych
• sterowanie pracą ujęcia (poszczególnych studni) z dyspozytorni ZUW
• przeprowadzenie rozruchu technologicznego
• instalacje sanitarne
• instalacje elektryczne i APKiA
• sieci zewnętrzne
• roboty drogowe

Typ projektu Stacje uzdatniania wody
Termin realizacji 2010-2012
Klient/Inwestor Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.