Opis inwestycji:

Miasto Toruń zaopatrywane jest w wodę z 5 odrębnych ujęć, z których jedno to ujęcie gruntowe we wsi Mała Nieszawka. Z powodu niewystarczającej jakości wody z tego ujęcia, firma Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zdecydowała się na modernizację SUW “Mała Nieszawka”. W efekcie zrealizowanej przez INTROL inwestycji, do 96% Torunian dociera obecnie woda o bardzo dobrej jakości z miejskiej sieci – jest oczyszczana lepiej, sprawniej i oszczędniej. Toruń zyskał tym samym wodę bardzo dobrej jakości, o stabilnych parametrach i w ilościach dających pewność zaopatrzenia, nawet przy znacznym wzroście zapotrzebowania ze strony mieszkańców i przemysłu.

Zakres prac:

• prace budowlane:
• zbiornik wody o kubaturze 8140 m3 i pojemności roboczej 5500 m3
• modernizacja budynków: pompowni II stopnia, filtrów, chlorowni wraz z magazynem podchlorynu
i budynkiem agregatów prądotwórczych
• instalacje technologiczne:
• modernizacja studni głębinowych, wraz z zabudową pomp, rurociągów armatury
• pompownia sieciowa II stopnia – maksymalna wydajnosc 2500 m3 /h
• sieci zewnętrzne – rurociągi technologiczne
• nowy układ filtracji oparty na 16 filtrach ciśnieniowych
• układy: płukania powietrzem filtrów, napowietrzania wody surowej
• instalacja dezynfekcji wody z podchlorynem sodu
• instalacje elektryczne i AKPiA:
• instalacje elektryczne wraz z dostawą szaf zasilająco – sterownikowych
• linie kablowe i światłowodowe
• instalacja AKPiA wraz z systemem wizualizacji

Typ projektu Stacje uzdatniania wody
Termin realizacji 2010-2012
Klient/Inwestor Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.