Opis inwestycji:

W ramach części pierwszej kontraktu na modernizację stacji wodociągowej SW-4 “Czyżówko” INTROL zrealizował szereg instalacji w rożnych obiektach wchodzących w skład zakładu.

Zakres prac:

• pompownia I stopnia
• instalacja technologiczna
• instalacja próżniowa
• AKPiA
• pompownia III stopnia
• instalacja technologiczna
• instalacja próżniowa
• AKPiA
• ozonownia
• instalacja wodociągowa technologiczna
• wyposażenie technologiczne
• AKPiA
• chlorownia
• instalacja technologiczna
• AKPiA
• system nadrzędny dyspozytorski
• rozruch

Typ projektu Stacje uzdatniania wody
Termin realizacji 2009-2011
Klient/Inwestor Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.