Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji trzech instalacji odpylania dla spalin z trzech kotłów węglowych o łącznej mocy cieplnej 30 MW zlokalizowanych na terenie ciepłowni miejskiej w [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja instalacji odpylania i oczyszczania spalin zapewniająca spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych dla czterech z siedmiu ciepłowni (Błonie, Białe Błota, Osowa Góra, Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja układu odpylania z wykorzystaniem fi ltrów workowych pozwalających na spełnienie bardzo restrykcyjnych, wewnętrznych norm emisyjnych pyłu poniżej 18 mg/Nm (dla 6% O2) wykonana na zlecenie Spółki Energetycznej [...] Więcej →
Opis inwestycji: Stacja Uzdatniania Wody „Jurowce” – wybudowane w 1967 roku ujęcie w Jurowcach czerpie wodę podziemną z dwóch czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Zlokalizowane na powierzchni 55 ha studnie wiercone są [...] Więcej →
Opis inwestycji: Zakład będzie przetwarzał frakcje resztkowe zmieszanych odpadów komunalnych powstające na terenie 33 Gminy objętych przedsięwzięciem. Jest to obszar zamieszkiwany obecnie przez ok. 347 tys. Mieszkańców. ZTUO składał się [...] Więcej →
Opis inwestycji: Głównym celem inwestycji było unowocześnienie infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości wody pitnej dla mieszkańców Starachowic i sąsiednich powiatów. Inwestycja poprawiła jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta i powiatu [...] Więcej →
Opis inwestycji: Starachowice czerpią swoją wodę z lokalnych studni głębinowych. Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach INTROL zmodernizował zakład w Starachowicach, którego łączna wydajność wynosi [...] Więcej →
Opis inwestycji: Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie jest najmłodszym z trzech zakładów zaopatrujących Warszawę w wodę. Obecnie Wodociąg Północny pokrywa ok. 30% zapotrzebowania stolicy i dostarcza wodę dla mieszkanców północnych [...] Więcej →
Opis inwestycji: W ramach kontraktu realizowanego dla Gminy Bytom INTROL współprzeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków Bytom-Bobrek mającą na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy. Modernizacja oczyszczalni była konieczna ze wzgledu [...] Więcej →