Opis inwestycji:

W ramach kontraktu realizowanego dla Gminy Bytom INTROL współprzeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków Bytom-Bobrek mającą na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy. Modernizacja oczyszczalni była konieczna ze wzgledu na potrzebę zwiększenia jej wydajności wobec wzrastającej liczby dostawców ścieków. Istotna była również zmiana technologii oczyszczania ścieków oraz odwadniania i zagospodarowania osadów.
Zastosowanie dodatkowych urządzeń umożliwiło własciwą pracę oczyszczalni i osiągnięcie prawidłowych parametrów technologicznych.

Zakres prac:

• stacja mechanicznego odwadniania wraz z sitopiaskownikiem CT 0850
• stacja odwadniania osadu
• pośrednia przepompownia ścieków
• komora przepływomierzy
• zbiornik wyrównawczy z hydrofornią
• komora rozdziału
• reaktory biologiczne ELA
• pompownia części pływających
• stacja dmuchaw
• sieci technologiczne

Typ projektu Oczyszczalnie ścieków
Termin realizacji 2010
Kwota realizacji 897 000 EUR
Klient/Inwestor Urząd Miasta Bytom