Opis inwestycji:

Pfeifer & Langen Polska SA to właściciel 4 cukrowni na terenie Polski. Firma jest producentem cukru białego, cukru trzcinowego oraz bogatej gamy asortymentu cukrowego.
Na mocy podpisanego kontraktu INTROL rozbudował elektrociepłownie Cukrowni w Środzie Wielkopolskiej wykonując zabudowę przeniesionych z innych cukrowni kotła ORm-30 i turbiny Tp6/4 wraz z całą infrastrukturą.

Zakres prac:

• transport kotła ORm30 z Cukrowni Góra Śląska do Cukrowni Środa
• transport turbozespołu TP6/4 z Cukrowni Witaszyce do Cukrowni Środa
• demontaż stacji wymienników ciepła
• projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę
• projekty wykonawcze rozbudowy budynku turbinowni
• dostawa elementów ciśnieniowych kotła ORm30
• dostawa instalacji odpylania kotła oraz odbioru pyłu
• dostawa kolektora pary oraz elementów rurociągów pary świeżej, wody zasilającej i pary przeciwprężnej
• dostawa kompletnych instalacji odpylania, odbioru pyłu
• dostawa kompletnej instalacji AKPiA kotła Orm30 oraz instalacji elektrycznej turbozespołu TP6/4
• montaż kotła wraz z instalacją odpylającą
• wymiana kolektora pary
• montaż rurociagu pary świeżej z kotła do kolektora oraz z kolektora do turbiny wraz z przeprowadzeniem
procedury oceny zgodności w UDT CERT i nadaniem znaku CE
• montaż rurociągów wody zasilającej
• wydłużenie toru jezdnego suwnicy w maszynowni i wymiennikowni
• rozbudowa budynku turbinowni
• montaż stacji wymienników ciepła wraz z orurowaniem
• montaż kompletnego turbozespołu TP6/4
• montaż rurociągu pary przeciwprężnej
• rozruch kotła oraz przeprowadzenie ruchu próbnego
• rozruch stacji wymienników ciepła
• dmuchanie rurociągów pary świeżej
• próby turbozespołu TP6/4, jego rozruch i przeprowadzenie ruchu próbnego
• szkolenie obsługi

Typ projektu Kotły
Termin realizacji 2008
Klient/Inwestor Pfeifer & Langen Polska SA