Opis inwestycji:

Elektrociepłownia Bydgoszcz II to największa i najnowocześniejsza elektrociepłownia w Bydgoszczy, stanowiąca podstawowe zródło zasilania miasta w ciepło grzewcze w postaci gorącej wody i energię elektryczną. Podobnie jak i inne elektrociepłownie, Elektrociepłownia Bydgoszcz II borykała się z problemem oszczędności energii, a stosowana w systemach pompowych metoda dławieniowa była nieefektywna i prowadziła do powstawania strat regulacji.
Zrealizowana przez INTROL modernizacja miała na celu optymalizację pracy pomp wody sieciowej, przyczyniając się tym samym do planowanych oszczędności w przesyle energii cieplnej. W wyniku zmiany systemu regulacji pracy pomp na metodę bezdławieniową z wykorzystaniem falowników średniego napięcia, oszczędność przy sterowaniu pomp wynosi obecnie minimum 19% spadku kosztów energii.

Zakres prac:

• demontaż rozdzielni 6 kV i dotychczasowych układów pompowych
• roboty budowlane
• dostawa i montaż:
• systemu sterowania Ovation
• 2 falowników średniego napięcia Power Flex 7000 dla silników o mocy 1 MW
• układów zasilania bezprzerwowego
• rozdzielni 0,4 kV
• szaf obejściowych układów pracy z falownikiem
• aparatury elektroenergetycznej do modernizacji dwóch rozdzielni 6 kV
• modernizacja mechaniczna 8 pomp typu 40B80 i 30B54
• rozbudowa istniejącego systemu nadzoru CDC
• nadzór nad realizacją inwestycji
• etapowy rozruch układów pomp i urządzeń po modernizacji
• wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji
• szkolenie obsługi

Typ projektu Pompy
Termin realizacji 2008-2009
Klient/Inwestor PGE ZEC Bydgoszcz SA