Opis inwestycji
Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzeń gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zalania, poprzez ciągłą kontrolę i nadzór wybranych pomieszczeń w EC Żerań. Bezpieczeństwo wybranych obiektów zostało zwiększone za pomocą zdalnego monitoringu wizyjnego.

Zakres prac:
• inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z analizą techniczną dla właściwego umiejscowienia kamer,
• wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach,
• dostawa wszystkich elementów i komponentów instalacji i systemu nadzoru niezbędnych do ich uruchomienia,
• kompleksowa zabudowa systemu monitoringu,
• uruchomienie i przekazanie do eksploatacji systemu monitoringu.

 

Typ projektu Instalacje CCTV
Termin realizacji 2019
Klient/Inwestor PGNiG TERMIKA SA